Ekologické plakety

Od března 2007 vytvářejí města v SRN tzv. ekologické zóny, do kterých je umožněn vjezd vozidel, označených příslušnou ekologickou plaketou.

 
začátek zóny
 konec zóny mapa zón v SRN

 začátek zóny, vozidla s vyznačenou plaketou mají vjezd povolen

 konec zóny

 mapa SRN s vyznačenými zónami

 

Při vjezdu do ekologických zón musí být plaketou označena všechna vozidla vč. vozidel zahraničních:

  • osobní automobily
  • nákladní automobily a tahače
  • autobusy

Vozidla jsou dle plnění ekologických limitů zařazena do emisních stupňů a je jim přidělena plaketa s vyznačenou registrační značkou.

 emisní stupeň

1

2

 3

4

plaketa

není

     

Cena za vystavení plakety:  300 Kč vč. DPH

Pro vystavení plakety je nutné na STK předložit:

  • velký technický průkaz vozidla
  • je-li vlastníkem vozidla leasingová společnost - 1. velký technický průkaz vozidla nebo 2. jeho kopie a originální osvědčení o registraci vozidla (či osvědčení o tecnické způsobilosti)