Platnost technické kontroly

perioda platnosti STK prohlídek (rok) :

 druh vozidla

kategorie 

pravidelné prohlídky 

 první prohlídka od první registrace v ČR

   osobní automobil

 M1 2 4

   přípojné vozidlo do 750 kg nebrzděné

 O1 4 6

   přípojné vozidlo do 750 kg brzděné

 O1 2 4

   přípojné vozidlo od 750 - 3500 kg

 O2 2 4

   přípojné vozidlo nad 3500 kg

 O3, O4 1 1

   nákladní automobil do 3500 kg

 N1 2 4

   nákladní automobil nad 3500 kg

 N2, N3 1 1

   autobus

 M2, M3 1 1

   motocykl do 50 cm3 nebo 50 km.h-1

 LA 4 6

   motocykl nad 50 cm3 nebo 50 km.h-1

 L3, L4, L5 2 4

   traktor

 T1 - T4 4 4

   přípojné vozidlo za traktor

 OT1 - OT4 4 4

   vozidla autoškoly, taxislužby, vozidla s právem přednosti jízdy, speciální automobil, vozidlo autopůjčovny určené k nájmu kromě O1

  1 1